Kezdőlap

Kérészy Zoltán (Sárospatak, 1868. júl. 3.Feketeerdő, 1953. aug. 4.): jogász, egyetemi tanár. Joggyakorlat után 1895-től a debreceni jogak.-a tanár (egyházjog, jogtörténet), közben 1899-ben kolozsvári egy.-i magántanár. 1904-től a kassai jogak. tanára (egyházjog, jogtörténet), 1907-től ig.-ja. 1914-től a pécsi jogak. 1920-tól a pécsi egy. tanára (egyházjog, jogtörténet), ezt az állását 1938-ig töltötte be. 1922–23-ban az egy. rektora. – M. A magyar országgyűlések eredete és szervezetük fejlődése… (Debrecen, 1898); Rendi országgyűléseink tanácskozási módja (Kassa, 1906); A kat. autonómia közreműködése a főkegyúri jog gyakorlatában (Bp., 1912);  A magyar rendi országgyűlés két táblájának kialakulása (Bp., 1926); A politika mint művészet és mint tudomány (Bp., 1926); Katolikus egyházjog (I–IV. Pécs, 1926–30); A Corpus Juris Hungarici mint írott jogi kútfő (Pécs, 1935).