Kezdőlap

Kertbeny Károly, 1848-ig Benkert (Bécs, 1824. febr. 28.Bp., 1882. jan. 23.): műfordító és bibliográfus. 1826-ban költözött Pestre szüleivel. Tanulmányait Pesten és Egerben végezte. 1842-ben a könyvkereskedői pályára lépett: 1845-ben megismerkedett Petőfivel. 1846-tól 1852-ig több külföldi országot bejárt. 1848-ban Hamburgban és Berlinben részt vett a forradalmi mozgalmakban. 1852-től 1855-ig Mo.-on tartózkodott, majd újból külföldön élt, 1875-ben tért vissza ismét Bp.-re. A Petőfi Társ. tagjává választotta. Petőfi verseit az ő fordításai tették ismertté külföldön. Számos m. író (Arany János, Garay János, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór) műveit és m. népdalokat fordított németre. Életcélul tűzte ki, hogy Mo.-ot megismerteti a külfölddel. Közel 200 hírlapnak és folyóiratnak volt hosszabb-rövidebb ideig a munkatársa, s ezekben igen nagyszámú m. vonatkozású bibliográfiát készített, és cikket írt. Ismételten kísérletezett egy nemzeti bibliográfia összeállításával, de nagyra törő elgondolásaiból csak keveset tudott megvalósítani. – F. m. A magyar irodalom a világirodalomban (Az idegen nyelven, önállóan megjelent magyar művek fordításának bibliográfiája, Bp., 1876); Magyarország legrégibb drámairodalma. 1550–1575 (Bp., 1878); Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok, 1454–1600 (Bp., 1880); Magyarországi német könyvészet 1501–1860 (Petrik Géza fejezte be; I–II. Bp., 1886). – Irod. Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története (Bp., 1926); Detrich Márta: K. K. élete és műfordítói munkássága (Szeged, 1936); Vértesy Miklós: K. K. (A Könyvtáros, 1958, 5. sz.); Vértesy Miklós: K. K. (Leipzig, 1962.)