Kezdőlap

Keserüi Dajka János (Érkeserű, 1580as évek – Gyulafehérvár, 1633. máj. 18.): ref. püspök. Iskoláit Debrecenben, az egy.-et Wittenbergben, Marburgban és Heidelbergben végezte. Hazatérve 1611-ben váradi prédikátor lett. 1615-ben Bethlen Gábor meghívta gyulafehérvári papnak, egyben udvari prédikátorának. 1618. nov. 18-tól haláláig az erdélyi egyházkerület püspöke. Az orthodox kálvinista irány híve volt. Nagy erélyt fejtett ki az unitáriusok elleni harcban; 1617-ben a fejedelem jelenlétében velük nyilvános hitvitát folytatott. Egyházi munkái közül legnevezetesebb az Öreg Graduál néven ismert ref. énekeskönyv, melyet halála után Geleji Katona István adott ki Gyulafehérváron 1636-ban. – Irod. Révész Imre: Magyar református egyháztörténet (Bp., 1938).