Kezdőlap

Keszei Miklós ( ?1366. nov. 20. után) esztergomi érsek. Bars vm.-i középbirtokos nemescsaládból származott. 1344-től 1351-ig kir.-i kápolnaispán, 1350 előtt szőllősi plébános, egri és esztergomi kanonok. 1348–50-ben esztergomi prépost, zágrábi kanonok, 1349-ben választott nyitrai, 1350-től 1356-ig zágrábi püspök. 1351–56 között alkancellár, 1356–58-ban kalocsai érsek, 1356–66-ban főkancellár, 1358-tól 1366-ig esztergomi érsek. Diplomáciai tevékenységen (1348-ban a velencei békekötést készítette elő) kívül 1363-ban Kont Miklóssal Szerbiába vezetett hadat. – Irod. Pór Antal: K. M. (Magy. Tört. Életr. XX. 4. Bp., 1904.)