Kezdőlap

Keszthelyi Nándor (Bp., 1908. aug. 12.Bp., 1976. okt. 3.): ügyvéd. A bp.-i tudományegy.-en jogi doktorrá avatták (1932). Néhány évig mint tanársegéd az egy.-en dolgozott, 1934-től ügyvéd. Belépett a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette Nemzeti Radikális Pártba, részt vett a Nemzeti Parasztpárt megalapításában (1939). 1945 után min.-i tanácsos a belügymin.-ban, majd a sajtóosztály vezetője a külügymin.-ban. Ezt követően néhány évig vállalati jogtanácsos volt, majd élete végéig ügyvéd. Különösen a szerzői jog, a szabadalmi és védjegyjog érdekelte, de nemzetközi polgári jogi ügyekkel is foglalkozott, és ezen a téren is elismert szaktekintély volt. – F. m. Magyar devizajog (Vági Józseffel, Bp., 1938); Külkereskedelmi ügyletek és nemzetközi magánjog fejlődésének tanulságai (tanulmány, Bp., 1957); A védjegyjog megújhodása (Ügyvédi Közlöny, 1975). – Irod. Gayer Gyula: K. N. (Újítók Lapja, 1977).