Kezdőlap

Kétly László, báró (Bp., 1873. máj. 27.Bp., 1936. szept. 4.): belgyógyász, egyetemi tanár. ~ Károly orvosprofesszor fia. Bp.-en végezte egy.-i tanulmányait. 1895-ben apja belgyógyászati klinikájára került. 1904-ben magántanárrá minősítették. 1912-ben ny. rk. tanárrá, 1913-ban pedig az I. sz. belklinika vezetőjévé és helyettes tanárává nevezték ki, 1914-ben lett ny. r. tanár, majd 1922-ben a II. sz. belklinika ig.-ja. Külföldi tanulmányúton járt Strassburgban, Párizsban és Berlinben. Számos értekezése jelent meg. – M. A belgyógyászati diagnostika és vizsgáló módszerek kézikönyve (Bp., 1914); A typlaus abdominalis és a paratyphusok (Bp., 1919). – Irod. Schaffler József: K. L. (Orv. Hetil. 1936. 37. sz.)