Kezdőlap

Keve András, Kleiner (1942-ig) (Bp., 1909. nov, 10.Bp., 1984. márc. 30.): zoológus, ornitológus, tudománytörténész, a biológiai tudományok kandidátusa (1953). A Pázmány Péter Tudományegy.-en 1932-ben jogi, 1935-ben bölcsészdoktor. 1927-től a Madártani Int. kutatója, könyvtárosa. A tihanyi Biológiai Kutató Int.-ben 1941-ben a Balaton madárvilágát tanulmányozta. 1942-től főadjunktusként a bécsi Natur. Hist. Mus. kutatója. 1946-ban magántanár a bp.-i egyen. 1947-től a Madártani Int. újjáépítésében vett részt. A hazai madarak mikroszisztematikáját, csiga és kagyló táplálékát kutatta. Részt vett a madár és természetvédelmi jogszabályok előkészítésében. Nyugdíjasként a Term. tud. Múz. Állattárában kutatott (1974-84). A Magy. Biológiai Társ. tagja, a Madártani Egyesület örökös tagja. Madártani, tudománytörténeti tudományos és ismeretterjesztő munkáinak (köztük több könyv fordítása) száma 530-nál több. – Irod. Jánossy: Dr. K. A. (Aquila 92. 1986. 13-17.); Pintér: K. A. (Sossiiana 13. 33-34. 1985).