Kezdőlap

Kézy Mózes (Fehérgyarmat, 1781, nov. 6.Sárospatak, 1831. júl. 31.): főiskolai tanár. Tanulmányait Sárospatakon és 1810– 13-ban a göttingeni egy.-en végezte, ahol főleg a klasszikus nyelveket tanulmányozta. 1813-tól haláláig a sárospataki ref. főisk.-n matematikát, fizikát tanított; híres tanszerkészítő volt; számos költeményt írt. – F. m. Elementa physicae (Sárospatak, 1818); Opuscula poetica (Sárospatak, 1822);  A fizikának rövid rajzolatja (Sárospatak, 1830); Elementa geometriae purae (Sárospatak, 1831). – Irod. K. M. (Tud. Gyűjt. 1831); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964) .