Kezdőlap

Kicska Emil (Nagyszelepcsény, 1847. nov. 20.Felsőbodok, 1921. nov. 7.): orvos, nyelvész. Orvosi diplomáját Bécsben szerezte meg. Egy ideig Petőfi Zoltán nevelője volt. Sok évtizedes Nyitra vm.-i orvosi működésével párhuzamosan igen eredményes nyelvészeti tevékenységet fejtett ki. Hangsúly és szórend c. tanulmányát, amely folytatásokban jelent meg a Magy. Nyelvőr 1890–93. évfolyamában, az MTA Sámuel-díjjal jutalmazta. – F. m. A subjectum és praedicatum a grammatikában (Bp., 1908).