Kezdőlap

Kilián József (Tokaj, 1925. júl. 22.Bp., 1976. jan. 24.): mérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1963). Nyíregyházán tanítói oklevelet szerzett (1943). 1945-ben kiegészítő érettségi után a bp.-i műszaki egy.-re iratkozott be, ahol 1950-ben nyerte oklevelét. Utána az egy. II. sz. hídépítéstani tanszékén tanársegéd. 1957-től a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egy. (ÉKME) ugyanazon tanszékén adjunktus. A két műszaki egy. újraegyesülésekor a BME építőanyagok tanszékére került, 1964-ben docens, 1974 elejétől a tanszék vezetője, a hozzá kapcsolódó „Építőipari minőségvizsgálat” és „Előregyártás” c. szakmérnöki tanfolyam szervezője és vezető tanára. Húsz éven át tartott rendszeresen előadásokat a Mérnöki Továbbképző Intézetben. Tudományos kutatásaiban az építőanyagok közül elsősorban a cement és beton foglalkoztatta. E témakörből közel száz dolgozata jelent meg. 1948-tól tevékenyen részt vett a MADISZ és a Magy. Egy.-i és Főisk. Egyesületek Szövetsége (MEFESZ) megszervezésében, munkájában. Beválasztották a Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetőségébe, ahol 1971-től a Műszaki Felsőoktatási Bizottság elnöke volt. Elnyerte a Szilikátipari Tudományos Egyesület Petrik Lajos-díját (1961). Öngyilkos lett. – F. m. Habarcsok és betonok szilárdságának növelése nedves őrléssel (Balázs Györggyel, Bp., 1954); A betonok szilárdulásgyorsításának néhány problémája (Balázs Györggyel, angol nyelven, Bp., 1957); A vasbeton zsugorodás okozta feszültségek (Balázs Györggyel, Bp., 1958); Vasbeton szerkezetek, tározók (Bp., 1962); Nagy szilárdságú autoklávbetonok (kandidátusi értekezés, 1963); A cementek jobb gőzölhetőségének kialakítása (Szepesi Károllyal, Bp., 1965); A betonszilárdulás gyorsítás korszerű fejlődése a kutatás és a gyakorlat területén (Székely Istvánnal, Bp., 1966); Betongőzölés (Székely Istvánnal, Bp., 1968); Cementkő határszilárdsága (Petrik Lajos-díjas értekezés, Bp., 1969); Építőanyagok. Kötőanyagok (Bp., 1974). – Irod. (N. n.): Dr. K. J. (Jövő Mérnöke, 1976. febr. 7.).