Kezdőlap

Kincs Gyula (Zilah, 1859. aug. 16.Zilah, 1915. dec. 31.): író, újságíró. Görög–latin szakos tanár volt, 1883-tól a zilahi gimn. tanára, 1897-től ig.-ja. Munkatársa, szerk.-je volt a Szilágy, majd a Szilágyság c. lapoknak. Számos kulturális, társadalmi kérdéseket tárgyaló cikke, szépirodalmi, művelődéstörténeti tárcája jelent meg. Ady Endre tanára, ő közölte lapjában Ady első verseit. Kapcsolatuk később sem szakadt meg; Ady több versében, írásában megörökítette emlékét (A vén diák üdvözlete, Kincs Gyula emlékére). Összeállította a Szemelvények a görög lyra és a vele kapcsolatos magyar classicus költészet termékeiből (1901) c. antológiát. Az első m. hírlapmonográfia szerzője. – F. m. A „Szilágy” története (Zilah, 1896); A nagy Wesselényi és a zilahi gimnázium (Zilah, 1896). – Irod. K. Gy. (Szilagyság, 1916. 1–2. sz.); Bóka László: Ady Endre élete és művei (Bp., 1955); Kincs Elek: Innen hoztam (Emlékezések Ady Endréről. 1961. I.).