Kezdőlap

Király György (Győr vm., 1765 körülGyőr ? , 1825 után): mérnök. Oklevelét a pesti Institutum Geometricumban kapta 1789-ben. Rövidesen Győr vm. hites földmérője. A 18. sz. utolsó évtizedében Győr vm-i folyókról készített részletes. felvételeket. Ezenkívül összegyűjtötte Győr vm. teljes vízrajzi anyagát és Görög Demeter atlasza részére elkészítette a vm. első teljes és összefoglaló térképét. Munkáit az Orsz. Levéltár, valamint a győri és mosoni áll. levéltárak őrzik. – Irod. Fodor Ferenc: A magyar térképírás (I. Bp., 1952); Fodor Ferenc: A magyar vízimérnököknek… munkálatai… (Bp., 1957).