Kezdőlap

Király Kelemen, 1945-ig Kőnig (SzentFülöp, 1893. ápr. 24.-Detroit, 1978. márc. 7.): ferences szerzetes. 1908-ban lépett be a rendbe, 1916-ban szentelték pappá. 1916-20-ban Pécsett, 1921-26-ban Szécsényben újoncmester. Szécsényben 1926-30-ban házfőnök, 1938- 39-ben lelkipásztor. Közben 1931-34-ben Újhatvanban, 1934-37-ben Berlinben teljesített szolgálatot. 1939-42-ben Füleken plébános és hitoktató. 1934-36-ban és 1943-44-ben szerkesztette az Egység útja c. folyóiratot. 1945-ben a m. ferences provincia vizitátora. 1947-ben rendje az USA-ba küldte, ahol Flintben, New Brunswickban és Toledóban, 1950-től Kanadában (Winnipeg) végezte a magyarok lelki gondozását. 1954-től De Wittben, 1977-től Detroitban tevékenykedett. – F. m. Alverna felé. Bevezető a lelki és szerzetesi életbe I-II. (Vác, 1927-28); A keresztény egyházak egysége. Különös tekintettel a németországi protestantizmusra (Gyöngyös, 1942); Hitlerizmus és kereszténység. A németországi evangélikus egyház harca a nemzetiszocializmussal (Bp., 1946); Katolikus protestáns egységtörekvések története Magyarországon (New Brunswick 1966); A világ krisztianizálódása és a keresztények egysége (Klagenfurt, 1966); Naplóm (Cleveland, 1974).