Kezdőlap

Király Lajos (Selmecbánya, 1894. ápr. 14.Miskolc, 1970. máj. 21.): erdőmérnök. A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk. erdészhallgatója volt. Az I. világháború végéig katona, Sopronban erdőmérnöki oklevelet szerzett (1921). Mérnök a Szilvásváradi Erdőgazdaságban, utóbb az erdőgazdaság vezetője, 1946-tól központi felügyelő. A Miskolci Erdőgazdaság (1949–52), majd nyugdíjazásáig az Erdőgazdasági Építő Vállalat É-mo.-i Főépítésvezetőségének vezetője (1952–55). A Magy. Hidrológiai Társ. Borsodi Csoportjának alelnöke (1952–55), elnöke (1955–64). Tevékenyen közreműködött a tokaj-hegyaljai szőlők felújításában, a hegy- és dombvidéki termőtalaj pusztulása elleni védekezésben, részt vett az Orsz. Talajvédelmi Tanács létrehozásában, s Nagy-Miskolc vízellátásának kialakításában. Cikkeit a Borsodi Műszaki Élet s a Hidrológiai Közlöny közölte. – Irod. Pojják Tibor: K. L. (1894–1970) (Hidrológiai Közl., 1971. 4. sz.).