Kezdőlap

Király Pál (Csobád, 1841. dec. 13.Bp., 1902. okt. 12.): író, nyelvész, tanár. Főisk. tanulmányait Sárospatakon végezte, majd 1865–66-ban Heidelbergben tanult. 1867-től Nagykőrösön tanított, 1873-tól a bp.-i ref. gimn., 1880-tól pedig az állami pedagógium (polgári isk. tanárképző) m. nyelvtudományi tanszékének tanára volt. Széles körű földrajz- és nyelvtudományi, tankönyvírói és fordítói tevékenységet fejtett ki – a többi között a rovásírás problémájával is foglalkozott, több isk. nyelvkönyvet írt. Nyelvészeti cikkei jelentek meg többek között a Magyar Nyelvőrben. Fő munkatársa volt Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben c. vállalkozásnak, Komáromy Lajossal kiadta a Nyelvemléktár III. kötetét. (Bp. 1875) . Társfordítója volt Elisée Reclus: A föld (Bp., 1879–81), és Emery Henry: A növények élete (Bp., 1883) c. munkáknak. – F. m. Egyetemes földrajz (I–III. Ballagi Károllyal. Pest, 1871, 1878).