Kezdőlap

Király Pál (Komárom, 1853. jún. 30.? ): archeológus. 1877-től a dévai főisk. tanára, 1892-től a fehértemplomi áll. főgimn. ig.-ja volt. Az 1882–83-ban felfedezett Mithras-templom gazdag anyagát tanulmányozta. Történeti tankönyveken kívül Dácia és Erdély történetére vonatkozó több értekezést írt. – M. A sarmizegetuzai Mithraeum (Bp., 1886); A markomann háborúk (Századok, 1891); Gyulafehérvár története (Bp., 1892); Dacia Provincia Augusti (I–II. Nagybecskerek, 1893).