Kezdőlap

Király Rudolf, 1934-ig Král (Békéscsaba, 1906. dec. 30.Bp., 1988. ápr. 16.): tanár, tankönyv- és szótáríró. Egy.-i tanulmányait mint az Eötvös Kollégium tagja 1924-29-ben végezte a bp.-i tudományegy.-en, ahol 1929-ben latin, görög és olasz nyelv és irodalomból tanári oklevelet, 1932-ben ugyanezen tárgyakból bölcsészdoktorátust szerzett. 1929-től a Bp., VI. ker. Kölcsey Ferenc Reálgimn. h. tanára 1934- 41-ben r. tanára és ig. h.-e. 1941-43-ban a szekszárdi Garay János Gimn. ig.-ja és a székesfehérvári tankerület olasz nyelvi tanfelügyelője. 1943- 45-ben az Orsz. Közoktatási Tanács tankönyvügyi előadója, 1945-47-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban miniszteri osztálytanácsos, főosztályvezető, 1947-49-ben min. tanácsos. Aktívan közreműködött az isk.-k államosításában. 1949-50-ben a Bp., VIII. ker. Zrínyi Miklós Gimn., majd a Kabók Lajos Villamosipari Technikum tanára. 1950-ben tanári állásából elbocsátották. 1950-54-ben oroszt tanított a Magyar-Szovjet Társ. bp.-i szervezetében, a Külügymin.-ban, a Külügyi Ak.-n és a Rendőrtiszti Isk.-n. 1954-55-ben a Bp., XX. ker. Bagi Ilona Leánygimn., majd a Kölcsey Ferenc Gimn. dolgozók tagozatának tanára. 1955-től nyugalomba vonulásáig (1967) a VII. ker. Asztalos János Dolgozók Gimn.-ának tanára és ig. h.-e volt. Közreműködött az Olasz-magyar és a Magyar-olasz nagyszótár, valamint a Magyar-spanyol kéziszótár szerk.-ében. – F, m. Nomi e aggativi e geografici (Bp., 1931); Magyar-olasz fordítási gyakorlatok (Rónai Pállal, Bp., 1937); Tanuljunk könnyen, gyorsan olaszul (Bp., 1938; 1944-ig több kiad.); Olasz nyelvkönyv a gimnázium és leánygimnázium V., VI., VII. és VIII. osztálya számára (Bp., 1939, 1940, 1941, 1942; mind a 4 nyelvkönyv, Bp., 1945); Rendszeres olasz nyelvtan a gimnázium és leánygimnázium számára (Bp., 1945); Latin-magyar zsebszótár (Esztergomi Ferenccel, Bp., 1941); Olasz-magyar szótár (Bp., 1942); Olasz nyelvkönyv kezdők számára (Szabó Mihállyal, Bp., 1955); Spanyol társalgási zsebkönyv (Bp., 1957); Spanyol nyelvkönyv (Bp., 1962); Tanári kézikönyv a spanyol nyelv tanításához (Geréb Tiborral, Bp., 1964); Spanyol nyelvkönyv a gimnázium I. osztálya számára (Geréb Tibornéval; Bp., 1964); Spanyol nyelvkönyv a gimnázium II. osztálya számára (Bp., 1966); Spanyol nyelvkönyv a gimnázium III. és IV. osztálya számára (Bp., 1966); Portugál-magyar kéziszótár (Bp., 1978); Magyar portugál kéziszótár (Bp., 1981; 2. kiad. 1987).