Kezdőlap

Kis Ferenc (Bukovica, 1905. aug. 1.Bolmány, 1945. márc. 22.): a jugoszláviai Petőfi Rohamdandár parancsnoka. Borbélymesterséget tanult, ezután Verőcén, Szlatinán és Zágrábban dolgozott. Visszatért szülőfalujába (1930), ahol önálló iparos lett. Az usztasa hatalomátvétel (1941. ápr. 10.) után rendőri megfigyelés alá került; a népfölkelés kezdetétől kapcsolatban állt a partizánokkal (1941. júl.), akiknek csapataihoz 1942 szept.-ében csatlakozott. A vočini egység II. osztagában harcolt; a XVII. dandár, majd a 12. hadosztály hadbiztosa volt. 1943 aug.-ától a főként szlavóniai magyarokból szervezett Petőfi-zászlóalj parancsnoka, amely Szlatina, Pakrác, Pozsega, Nasic, Gorján, Okucsán környékén működött. 1945. jan. 1-től a Petőfi Rohamdandár parancsnoka. Bolmánynál halálosan megsebesült. – Irod. Baki Ferenc–Vébel Lajos: A Petőfi-brigád (visszaemlékezések, Novi Sad, 1968); Godó Ágnes: Magyarok a jugoszláv népfelszabadító háborúban (Bp., 1972).