Kezdőlap

Kis Gergely (Backamadaras, 1738Székelyudvarhely, 1787. ápr. 25.): ref. főiskolai tanár. A marosvásárhelyi kollégium elvégzése után külföldön, Bázelben folytatta tanulmányait. 1768-ban hazatért és a székelyudvarhelyi kollégium tanára, majd ig.-ja lett. 1783-ban tagja volt annak a küldöttségnek, amely Parajdon az országban utazó II. József császárnál orvoslást kért az egyházi sérelmekre. E beszélgetése saját feljegyzései szerint az Erdélyi Prédikátori Tárban (1833) olvasható. Egyházi beszédei közül néhányat külön füzetben nyomtatásban is kiadott.