Kezdőlap

Kisfaludy Árpád Béla (Gyömöre, 1847. máj. 31.Bp., 1903. ápr. 26.): egyházi író, egyetemi tanár. A teológiát a bécsi Pazmanaeumban és az Ágoston Intézetben végezte. 1873-ban szentelték pappá. A győri püspöki líceumban tanulmányi felügyelő és teológiai tanár volt. 1887-től a bp.-i egy. hittudományi karán a dogmatika ny. r. tanára. Tevékeny résztvevője volt a kat. mozgalmaknak. 1888–91 között szerk. a Katholikus Szemlét. Sokat fáradozott azon, hogy a m. teológiai írók nyelvünk tisztaságának megőrzésére is törekedjenek. Szépirodalommal is foglalkozott, mint népies író volt kedvelt. – F. m. Thomisztika (Bp., 1886); A szent mise áldozati valósága (dogmatikai tanulmány, Győr, 1886); Van-e már magyar Kempisünk? (Bp., 1887); Levelek hugomhoz az olvasásról (Bp., 1888).