Kezdőlap

Kispál Magdolna, Szabó Dezsőné (Szatmárnémeti, 1910. máj. 30.Hága, 1984. jún. 15.): finnugor nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa (1955). 1933-ban szerzett a Pázmány Péter Tudományegy.-en magyar-német szakos tanári diplomát. 1933 és 1936 között Helsinkiben és Tartuban dolgozott. 1936-tól 1941-ig a szegedi egy.-en és főiskolán, 1941-től 1948-ig a kolozsvári egy.-en tanított. 1948- tól nyugdíjazásáig (1974) a bp.-i egy. Finnugor Tanszékén oktatott. 1951-től adjunktus, 1956-tól docens. Főleg finn és obiugor témákkal foglalkozott, továbbá a napszakok, évszakok és világtájak finnugor elnevezéseivel. – F. m. Napszakok nevei az ugor nyelvekben (Bp., 1938); A vogul igenév mondattana (Bp., 1966). – Irod. Bereczky Gábor: Sz. K. M. (Magy. Nyelv, 1985. 3. sz.); F. Mészáros Henrietta: Sz. K. M. (műveinek bibliográfiájával, Nyelvtud. Közl., 1985. 1. sz.).