Kezdőlap

Kispéter Miklós (Kőszeg, 1906. nov. 22.Bp., 1987. márc. 2.): filmesztéta. Érettségi után színi pályára készült. Fiatalon ismert amatőrfényképész volt. A harmincas évek elején a Pázmány Péter Tudományegy. bölcsészkarán középisk. tanári oklevelet és doktori diplomát szerzett. Még egyetemista korában került kapcsolatba a filmszakmával, amikor vidéki mozik pesti képviselője, üzletkötője volt. Filmtárgyú publikációi ismerttétették a nevét. 1934-ben Szekfű Gyula meghívta a Magyar Szemle filmrovatának vezetésére s kritikusának. 1938-1939-ben gyakorlati tapasztalatszerzés céljából külföldi filmgyárakban vágóként, ill. rövidfilmrendezőként munkálkodott. 1939-től az Orsz. Színészegyesület Színészképző Isk.-jában tanított filmgyakorlatot és filmelméletet. 1941-ben filmtárgyú értekezésével egy.-i magántanár lett. Koncepciózus esztéta volt, munkássága 1945 után háttérbe szorult. – M. Film és művészet (Bp., 1936); A győzelmes film (Bp., 1938); Film vagy színház? (Bp., 1943). – Irod. K. M. (Diárium 1937. 3. sz,).