Kezdőlap

Kiss Albin (Sóly, 1874. jan. 10.Zirc, 1948. dec. 28.): pedagógus, történész. 1893-ban lépett a ciszterci rendbe, 1898-ban szentelték pappá. 1900–1912 közt tanár Székesfehérvárott, Baján és Pécsett. 1913-tól Bp.-en tanított. 1924-ben rendi főig.-vá nevezték ki. 1929 után házfőnökig. Pécsett. 1935-ben ugyanebben a tisztségben Bp.-re rendelték. 1936-tól zirci perjel. – F. m. II. Frigyes porosz király története (Pécs, 1902); A pécsi belvárosi templom története (Pécs, 1906); A középkor szelleme (Bp., 1911);  A magyar társadalomtan története (Bp., 1923); Szt. Ágoston De civitate Dei c. művének méltatása (Bp., 1930); Gróf Széchenyi István kora (Bp., 1938).