Kezdőlap

Kiss Áron, Hegymegi (Kisnamény, 1815. nov. 2.Debrecen, 1908. máj. 30.): ref. püspök, egyházi író. Sárospatakon végezte a teológiát. 1843-tól porcsalmai pap. A szatmári egyházmegye 1848-ban főjegyzőjévé, 1860-ban esperesévé választotta. A szabadságharc alatt tábori lelkész. Szerepet vitt az egyházi önkormányzati jogokért való harcban. 1892-ben a tiszántúli egyházkerület püspökévé, a debreceni egyház pedig lelkészévé választotta. Tagja volt a debreceni és a bp.-i zsinatnak. 1899-től főrendiházi tag. Jelentékeny irodalmi munkássága, részt vett a zsoltárfordítási munkákban. – F. m. Geleji Katona István egyházi kánonai… (Kecskemét, 1875); A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései (Bp., 1881); Egyházi beszéd (Debrecen, 1892).