Kezdőlap

Kiss Árpád (Csernátfalu, 1907. ápr. 21.Bp., 1979. szept. 29.): neveléstudós, közoktatáspolitikus. A Pázmány Péter Tudományegy.-en francia és németnyelvből és irodalomból tanári oklevelet szerzett (1932). 1935-ben doktorált francia filológiából. Gimn.-i tanár Balassagyarmaton (1932-39) és a debreceni gyakorlóisk.-ban (1939-44). 1946-ban egy.-i magántanár. Az Orsz. Köznevelési Tanács ügyvezető ig.-ja (1945-48), az Orsz. Neveléstudományi Intézet munkatársa, didaktikai részlegének vezetője (1941-50). 1951-53 között internálták (Kistarcsastb.). Szabadulása után általánosiskolai és tanítóképző-intézeti tanár 1956-ig. 1956-tól a Pedagógiai Tudományos Intézetben, majd 1962-től az utódintézményben, az Orsz. Pedagógiai Intézetben főisk. tanár, és nyugdíjaztatásáig, 1976 őszéig a Didaktikai Osztály vezetője. A Magy. Pedagógiai Társ. elnöke (1974-79). Kiemelkedő szerepet töltött be az 1945-ös általános iskolai koncepció kialakításában, tantervei kimunkálásában. Nevéhez fűződik a Köznevelés c. folyóirat és a Köznevelés könyvtára c. sorozat szerkesztése (1946-48); szerk.-je majd egyik közreműködője az MTA Magyar Pedagógia c. folyóiratának (1961-79); az MTA Pedagógiai Bizottságának gyűjteményes köteteit (Tanulmányok a neveléstudomány köréből) 1958-tól haláláig-társszerkesztőkkel-szerkesztette. – F. m. Az új nevelés kérdései (Faragó Lászlóval, Bp., 1949); Műveltség és iskola (Bp., 1969); A tanulás programozása (Bp., 1973, román nyelven is); Mérés, értékelés, osztályozás (Bp., 1978). – Irod. Horánszky Nándor: K. Á. irodalmi tevékenysége. Bibliográfia (In.: K. Á.: Közoktatás és neveléstudomány. Szerk. Horváth Márton, Simon Gyula, Bp., 1982); Szarka József K. Á. (Ped. Szle, 1979. 12. sz.); Zibolen Endre: K. Á. (Magy. Pedagógia, 1980. I. sz.); Simon Gyula: Egy igazi pedagógus életútja. K. Á. (Ped. Szle, 1986, 12. sz.).