Kezdőlap

Kiss Ernő (Olaszka, 1920. márc. 9.Bp., 1987. ápr. 17.): miniszterhelyettes, vállalati vezető. A bp.-i műegy.-en 1943-ban gépészmérnöki, 1959-ben gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1943-tól a Weiss Manfréd Acélés Fémművek Rt.-nél, ill. jogutódjánál, a Csepel Vas- és Fémműveknél dolgozott, 1951-től a Középgépipari Min.-ban munkaügyi osztályvezető 1957-től a Mechanikai Laboratóriumban főosztályvezető, 1960-tól a Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyárban főmérnök, 1962-től a Kohó- és Gépipari Min. Iparpolitikai főosztályánakh. vezetője, 1963-tól a közgazdasági és ellenőrzési főosztály vezetője, 1970-től 1975-ig min. h. 1975-től 1980-ig, nyugalomba vonulásáig az Elektromodul Magy. Elektrotechnikai Alkatrészkereskedelmi Vállalat vezérig.-ja.