Kezdőlap

Kiss Ferenc (Kenderes, 1862. dec.Pesterzsébet, 1948. ápr. 9.): ref. lelkész, egyetemi tanár. A teológiát Debrecenben, 1886-tól Bécsben végezte. Hazatérése után több helyen volt segédlelkész, 1893-tól Földesen, 1899-től Püspökladányban lelkész. 1911-ben az alsószabolcsi egyházmegye esperese lett, 1914–33-ban a debreceni egy. hittudományi karán a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára, az egy. első rektora. 1936-tól Bp.-en élt. Ő alapította a hajdúböszörményi és nyíregyházi ref. Kálvineumot és az Orsz. Ref. Szeretetszövetséget. 1920–22-ben kisgazdapárti programmal ngy.-i képviselő. Széles körű teológiai irodalmi munkásságot fejtett ki. – Irod. K. F. (Debreceni Protestáns L. 1948.)