Kezdőlap

Kiss Ignác (Sopron, 1900. okt. 7.Veszprém, 1969. máj. 13.): matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár. A Bányászati és Erdészeti Főisk. kohómérnöki szakán 1924-ben szerzett oklevelet. Az 1926–27. tanévben, majd 1928 és 1929 nyári féléveiben Berlinben alkalmazott matematika tárgykörben A. Einstein és M. Planck tanítványa volt. 1927-től a főisk. matematikai tanszékén tanársegéd, majd 1933-tól adjunktus. 1949-től egy.-i docens, 1954-től tanszékvezető, 1962–68-ban egy.-i tanár nyugdíjazásáig. Matematikai szakterülete mellett a felsőfokú oktatási intézmények tudománytörténeti vonatkozásaival is behatóan foglalkozott. Szakreferense volt a Zentralblatt für Matematik und ihre Grenzgebiete c. szakfolyóiratnak. Kutatásainak szintézisét Emlékbeszéd a Matematikai Tanszék megalapításának 200. évfordulóján c. munkájában foglalta össze.