Kezdőlap

Kiss István (Vízvár, 1927. jan. 31.Pécs, 1977. jan. 29.): filozófus, egyetemi tanár, a filozófiai tudományok kandidátusa (1957). Apja uradalmi cseléd volt, egy ideig ő is napszámba járt. A Pécsi Pedagógiai Főisk.-n szerzett m.–orosz szakos diplomát. 1951-ben kezdte meg filozófiai tanulmányait a Pártfőisk. filozófiai szakosító tagozatán, amelyet 1953-tól a SZU-ban, a Moszkvai Állami Lomonoszov Egy. filozófiai fakultásán folytatott. Itt védte meg kandidátusi disszertációját is. Moszkvából való hazatérése után, 1957 őszén, a pécsi tudományegy. Állam- és Jogtudományi Karának filozófiai tanszékére került. Az 1966. évi, az országban az első kezdeményezések között nyilvántartott erkölcsszociológiai, egészségügy-szociológiai vizsgálatok az ő nevéhez fűződtek. Másfél évtizedig volt a Művelődésügyi Min. Etikai Bizottságának elnöke. Éveken keresztül tagja volt az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága Filozófiai Szakbizottságának, valamint az MTA és a Művelődésügyi Min. Filozófiai Szakbizottságának. – Irod. Vereckei Lajos: Dr. K. I. (Orv. Hetil., 1977).