Kezdőlap

Kiss István (Mezőörs, 1922. okt. 12.Bp., 1978. okt. 17.): könyvtáros, irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (1972). 1945 előtt fizikai munkás. 1949-ben tett szakérettségit. 1954-ben az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) könyvtár-m. szakán végzett. A Szakszervezetek Orsz. Tanácsa, az MSZMP Központi Bizottság, majd a Tudományos Ismeretterjesztő Társ. munkatársa. 1960-tól az ELTE könyvtártudományi tanszékén oktató, 1970-től docens, 1972-től a tanszék vezetője. 1976-tól a Könyvtári Figyelő főszerk.-je. 1975-ben megindította a tanszéken az információs posztgraduális képzést. A XX. századi m. könyvtártörténettel és kiadástörténettel foglalkozott.. – F. m. Népkönyvtárak a két világháború között (1961); Az Athenaeum Könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban (Bp., 1980). – Irod. Babiczky Béla: dr. K. I. (Könyvtáros, 1978. 12. sz.); Arató Ferenc: dr. K. I. (Könyv és Nevelés, 1978. 6. sz.); K. I. (Kvtári Figyelő, 1978. 6. sz.); Szathmári István: K. I. (Magy. Könyvszle, 1979. 1. sz.).