Kezdőlap

Kiss János (Szeged, 1857. nov. 21.Bp., 1930. aug. 13.): filozófus, egyetemi tanár, egyházi író. A teológiát Temesvárott és Bp.-en végezte. 1882-ben a Csanádi papnevelő tanulmányi felügyelője és tanára. 1883-ban avatták teológiai doktorrá. 1888-ban részt vett a kat. tudósok párizsi kongresszusán. 1889-től a Szent István Társulat ig.-ja. 1898-tól a bp.-i egy.-en a hittudományi bölcseleti tanszék rk., 1904-től ny, r. tanára. 1912-től pápai prelátus, 1913-ban c. apát. 1886-tól 1905-ig szerk. a Bölcseleti Folyóiratot, 1913-ig, ill. 1914-ig a Hittudományi Folyóiratot és a Religió c. egyházi lapot. – F. m. A hitről (Bp., 1897); A szépről és a szépművészetről (Bp., 1903); Jézus élete (Bp., 1903); Az okságról és az oksági elvről (Bp., 1909).