Kezdőlap

Kiss Jenő (Szombathely, 1889. júl. 1.Sopron, 1978. jan. 22.): ev. teológus, egyetemitanár. Teológiai tanulmányait a soproni ev. teológiai ak.-án (1902-12) és a lipcsei egy.-en (1912-13) végezte. 1913-ban néhány hónapig szombathelyi káplán, 1913-tól a soproni teológiai ak.-n h., 1915-től rk. tanár. 1918-ban teológiai tanári vizsgát tett, ezután 1923-ig r. tanár. 1925-ben teológiai doktorátust szerzett a debreceni tudományegy.-en. 1923-tól a Pécsi Tudományegy. Ev. Hittudományi Karán az újszövetségi írásmagyarázat és teológia ny. rk., 1927-től nyugalomba vonulásáig (1950) ny. r. tanára volt. 1928-30-ban és 1933-34-ben a Hittudományi Kar dékánja. – F. m. Izrael vallásának viszonya a többi sémi népek vallásához (Sopron, 1918); Pál apostol theológiájának eredete (Debrecen, 1925); A reformáció alapigazságai a Római levél tükrében (Bp., 1935); Visszapillantás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának húsz éves történetére. (1923-1943) (Pécs, 1943).