Kezdőlap

Kiss Károly (Nagyszalonta, 1920. aug, 24.Bp., 1986. márc. 27.): újságíró, gyorsírótanár. A jogi egy. elvégzése után gyorsíró-. tanári diplomát szerzett. 1941-1944-ben a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott, 1944-től az Országgyűlés gyorsíró irodájában. 1945-től az Ogy. szakszervezeti titkára, a Nemzetgyűlési Napló szerk.-je volt. 1952-től fővárosi szakisk., majd gimn.-i tanár. Hosszú ideig rovatvezetője volt a Világosság c. folyóiratnak. Sikeres résztvevője volt a legmagasabb fokú gyorsíró bajnoki versenyeknek. Kiemelkedő érdemeket szerzett a gyorsirás tanításában, az MTI-ben (Magy. Távirati Iroda) a gyorsíró-utánpótlás nevelésében. Alelnöke volt a Magy. Gyorsírók és Gépirók Orsz. Szövetségének, m. alelnöke az INTERSTENO-nak.