Kezdőlap

Kiss Károly (Pozba, 1841. okt. 18.Nagyigmánd, 1928. jan. 22.): lelkész, ref. egyházi író. 1865-ben Pápán végezte a teológiát. Néhány évig káplán, 1870-ben ozbai, majd 1888-ban nagyigmándi lelkész. Írt elbeszéléseket és egyháztörténeti tanulmányokat. – F. m. Monographiai vázlatok a barsi ref. esperesség mútjából és jelenéből (Bp., 1882–87); Új magyar Athenás (Újabbkori protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye, Kálmán Farkassal és Bierbrunner Gusztávval együtt, Bp., 1882); Töredékek Nagy Igmánd és vidéke múltjából (Komárom, 1892); Az igaz és hamis gyöngy (Bp., é. n.).