Kezdőlap

Kiss Lajos (Zombor, 1900. márc. 14,Bp., 1982. máj, 8,): népzenekutató, karnagy, a zenetudományok kandidátusa (1970). Bp.-en a Bölcsészettudományi Karon doktorált 1923-ban, majd 1925-ben a Zeneműv, Főisk.-a zeneszerzésből szerzett oklevelet. A zombori zeneisk. ig.-ja (1926-1939).Újvidéken a Délvidéki Konzervatóriumig.-jaként együttműködést hozott létre a délszláv és m. kisebbségi énekkarok között (1941-1944). A háború után Győrött volt karnagy, majd 1950-től Bp.-en tevékenykedett, Az MTA Népzenekutató Csoportjának főmunkatársa 1960-1969 között. Népdalgyűjtőként a magy, népdalok mellett szerbhorvát, szlovák, bolgár és török dallamokat is gyűjtött. Foglalkozott a népzene zenetörténeti összefüggéseinek vizsgálatával. – F. m. Régi népdalok Hódmezővásárhelyről (Ethnogr., Karcag, 1927); Délvidéki daloskönyv. 108 magyar népdal (Bp., 1943); A rozmaring. 91 magyar népdal (Bp., 1952); Siratók (Bp., 1966); Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztó énekekben (Bp., 1966); Horgosi népdalok (Zenta, 1974); Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai (Bp., 1982); Gombos és Doroszló népzenéje (Újvidék, 1982). – Irod. Herceg János: A vajdasági népdal törvényhozója. K. L. (Üzenet, 1982. 2. sz.); K. L. (Népr. Hírek, 1982. 3-4. sz.); Rajeczky Benjámin: Búcsú K. L.-tól (életrajzzal, műveinek bibliográfiájával, Ethnogr., 1983. I. Sz.).