Kezdőlap

Kiss Lajos (Hódmezővásárhely, 1881. márc. 13.Bp., 1965. febr. 2.): néprajzkutató, régész, művészettörténész, a történelemtudományok doktora (1952), Kossuth-díjas (1948). A gimn. VI. osztályának elvégzése után a bp.-i színiisk.-ba iratkozott be. A színészi pályát abbahagyva visszatért Hódmezővásárhelyre, és Tornyai János festőművésszel együtt segédkezett a néprajzi tárgyak gyűjtésében. 1912-ben Nyíregyházára került Jósa András múzeumig. mellé múzeumőrnek. 1925-től a múzeum ig.-ja. A néprajzi gyűjtemény fejlesztésének elindítása az ő érdeme. 1949-ben Bp.-en ment nyugdíjba. A nép mindennapi életének vizsgálatával foglalkozott. – F. m. A szegény ember élete (Bp., 1939); A szegény asszony élete (Bp., 1941); Vásárhelyi híres vásárok (1956); Vásárhelyi művészélet (1950); Emlékezések a hódmezővásárhelyi múzeum alapításáról (Hódmezővásárhely, 1958); Vásárhelyi hétköznapok (László Gyula bevezetésével, 1958); Régi rétkőz (1961). – Irod. Sándor István: K. L. jubileumára (Néprajzi Ért. 1954); Ortutay Gyula: Búcsú K. L.-tól (Magyar Nemzet, 1965. 34. sz.); Bálint Sándor: K. L. 1881–1964. (Tiszatáj 1965. 7. sz.); Makay László: Emlékezés K. L.-ra (Szabolcs-Szatmári Szle, 1965. 3. sz.); Tóbiás Áron cikkei (Élet és Irod. 1965. 7. sz.; Élet és Tud. 1965. 10. sz.).