Kezdőlap

Kiss Mór (Kolozsvár, 1857. máj. 12.Kolozsvár, 192? ): jogász, egyetemi tanár. 1880–84 között a nagyszebeni jogak.-án tanár (római jog). 1884–1910 között a kolozsvári egy.-en a római jog tanára, a római jog első nyugati szemléletű tudósainak egyike, Windscheid, Ikering tanítványa és követője. Részt vett a Fodor–Márkus-féle Magyar magánjog c. gyűjteményes munka megírásában. – M. A végrendeleti alakok kifejlődési története (Kolozsvár, 1876); A bonorum posessio (Kolozsvár, 1880); A Corpus Juris Civilesből készített és feldolgozott esetek gyűjteménye (Bp., 1883); Jogügyleti kötelmek (Bp., 1898); A német birodalmi polgári törvénykönyv tervezete (Bp., 1899).