Kezdőlap

Kiss Pál (Szentgrót, 1793Bécs, 1847. okt. 31.): apátkanonok, tanár, pedagógiai író, az MTA t. tagja (1846). Tanulmányait Sopronban végezte, majd a győri egyházmegye papnövendéke lett. Házi nevelő, később a bécsi egy.-i könyvtárban segédtiszt és a Theresianumban a m. nyelv tanára, Ferenc József kir.-t is ő tanította m. nyelvre. Utóbb nagyváradi kanonok és királyházi apát. Számos tankönyvet is írt. – F. m. Rövid földleírás a legújabb változások szerint (Bécs, 1818); Tanítás módja (Buda, 1830); A sajtó szabadsága (Bécs, 1832); Ungarische Grammatik (Wien, 1834); A magyar literatura remek darabokban (Bécs, 1835).