Kezdőlap

Kiss Pál, Hegymegi Kiss (Porcsalma, 1885. márc. 12.? ): politikus, ~ Áron (1815–1908) tiszántúli ref. püspök fia. Jogi tanulmányait a debreceni jogak.-n és a kolozsvári egy.-en végezte, majd Hajdú vm.-ben lett szolgabíró. 1909-től Udvarhely vm.-i főispáni titkár. 1912-ben a belügymin.-ba rendelték szolgálattételre; 1918-ban min. tanácsos, utóbb h. államtitkár és a menekült közigazgatási tisztviselők kormánybiztosa. 1919-ben a Friedrich-kormány idején min. osztályfőnökként a belügymin. rendőri ügyeit vezette, állásától azonban hamarosan felmentették. 1921-ben Rassay Károllyal megalapította a Függetlenségi Kisgazda, Földmunkás és Polgári Pártot, majd utóbb ugyancsak Rassay oldalán részt vett az Egységes Balpárt létrehozásában. 1922-től 1935-ig Debrecen ngy.-i, ill. ogy.-i képviselőjeként több alkalommal volt a baloldali ellenzék vezérszónoka. Az 1945-i és az 1947-i választásokon ismét mandátumhoz jutott; kisgazdapárti, majd jobboldali pártok (Sulyok Dezső Magyar Szabadság Pártja, ill. Pfeiffer Zoltán Magyar Függetlenségi Pártja) képviselőjeként, ill. pártonkívüliként vett részt a politikai életben. – F. m. A magyar közigazgatás demokratikus átszervezéséről (Debrecen, 1924); A demokratikus magyar felsőházról (Bp., 1926).