Kezdőlap

Kiss Sámuel (1780 k.Debrecen, 1819): festő. Nagyszebenben Neuhauser Ferencnél és a bécsi képzőművészeti ak.-án tanult. 1813-tól a debreceni kollégiumban a rajzot és az építészetet tanította. Egy brassói polgármestert ábrázoló képe és Fáy Andrást ábrázoló miniatűrje a Magy. Tört. Képcsarnokban van.