Kezdőlap

Kiss Sándor (Vásárosnamény, 1918. rnárc. 19.Alexandria, Virginia, USA, 1982. szept. 22.): politikus, publicista. A Sárospataki Tanítőképző Intézetben 1937-ben tanítói oklevelet, majd a szegedi Tanárképző Intézetben 1941-ben tanári, a szegedi egy.-en 1943-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1943-45-ben a bp.-i Teleki Pál Tudományos Intézet kutatója. 1945. jan. 16-án belépett a Független Kisgazdapártba. 1944. febr. 8-án a MADISZ bp.-i elnöke lett, s mint ilyen, részt vett az elsö nyilvános fővárosi nagygyűlésen, amikor az 1945. febr. 10-én az egykori Magyar Színházban rendezett, az új magyar hadseregbe toborzó rendezvény első szónoka volt a kommunista ifjúság három képviselőjével – Hazai Ernő, Hollós Ervin, Kicsi Sándor – együtt. 1945-ben a Magy. Parasztszövetség főtitkára, 1945-től ngy.-i képviselő, 1946-ban a Független Kisgazdapárt választmányi tagja, 1947-ben három évi börtönbüntetésre ítélték államellenes összeesküvés címén, a Kisgazdapárt ellen konstruált perek során. 1956-ban egyik újjászervezője volta Magy. Parasztszövetségnek majd nyugatra távozott és az USA-ban telepedett le. A m. emigráció egyik vezető személyisége lett. Tagja volt az 1948-ban a Magy. Nemzeti Bizottmány helyébe lépett és ugyancsak Varga Béla házelnök elnökletével működött tizenhat tagú Magy. Bizottságnak. Előbb a Szabad Európa Rádió, 1971-től haláláig az Amerika Hangja munkatársa. Az 1957-ben Strassbourg-ban Jónás Pál elnökletével újjáalakult Petőfi Kör Október 23 c. angol nyelvű lapjának munkatársa, 1958-59-ben New Yorkban a Szabad Európa Bizottság által East Europe c. több nyelven kiadott folyóirat m. változatának szerk.-je, 1959-től 1970-ig, a lap megszűnéséig. 1959-től 1965-ig egyben a Kanadai Magyar Hírlap szerk.-je is volt. Autószerencsétlenség áldozata lett. – F. m. Kollektivizálás terrorral (New York, 1959); A magyar demokráciáért (New Brunswick, 1983). – Irod. Kelemen Sándor: In memoriam K. S. (Reformátusok Lapja, 1983. júl. 3.); Csicsery-Rónai István: Búcsú K. S.-tól (Irod. Újság, 1983. 1. sz.); Horváth János:Egyrésztvevő beszámolója az 1944-es magyar függetlenségi diákmozgalmakról (Történelmi Szle, 1986. 3-4. sz.); Salamon Konrád: Erkölcs és politika – K. S. élete (Bp., 1991); Vida István-vörös Vince: A független Kisgazdapárt képviselői 1944-1949 (Bp., 1991).