Kezdőlap

Kiss Sándor (Kecskemét, 1906. júl. 28.Bp., 1974. máj. 3.): ref. lelkész. Teológiát Bp.-en (1925-29), Glasgowban (1929-30), Halléban (1935), Berlinben (1936) és Genfben (1936-37) hallgatott. Jogak.-i abszolutóriumot szerzett. 1941-ben Sárospatakon magántanár a gyakorlati teológiai szakcsoportban. Exmittált segédlelkész Bp.-en, majd a Soli Deo Gloria (SDG) Szövetségnél (1930-31), ahol 1931-34- benmissziói lelkész, 1934-1942 között konventi ifjúsági lelkész, 1942-46-ban bp.-i egy.-i és főisk. lelkész. 1947-től lelkipásztor a Bp.- Angyalföldi egyházközségben. Szervezője és vezetője volt az SDG balatonszárszói konferenciáinak. 1937-ben felelős szerk.-je volt a Kálvinista Szemiének. – F. m. Ifjúsági munka a magyar református egyházban (Bp., 1941); A Soli Deo Gloria mozgalom húszéves fejlődése (Bp., 1941); A Soli Deo Gloria Szövetség rövid története (Bp., 1941); Tegnap ifjúsága-a holnap egyháza (Bp., 1942); A magyar református időszaki sajtó az ifjúsági misszió szolgálatában (Bp., 1944). – Irod. Adorján József Eltemették dr. K. S.-t (Ref. Lapja, 1974. 22. sz.).