Kezdőlap

Kiss Sándor, É. (Hajdúhadháza, 1914. febr. 5.Debrecen, 1984. júl. 7.): pedagógus, nyelvész. A debreceni egy. m.-latin szakán végzett. Rövid kisújszállási tanárkodás után frontszolgálat, majd hadifogság következett. 1945-től ig.-ja a bp.-i Tanárképző Főisk.-nak, ennek megszűnte után a debreceni tankerületi főigazgatóság munkatársa. Később a debreceni Városi Tanács Művelődési Osztályán dolgozott, végül nyugalomba vonulásáig (1975) a debreceni Tanítóképző Főisk. h, ig.-ja. Tudományos és tudománynépszerűsítő folyóiratokban jelentek meg cikkei, tanulmányai a hadházi nyelvjárásról, továbbá a helynévkutatás és nyelvművelés köréből. – Irod. Sebestyén Árpád: É. K. S. (Magy. Nyelv, 1985. 3. sz.).