Kezdőlap

Kitonich János, Kitkonich, Kittonich (1560Nagyszombat, 1619. dec. 20.): jogügyigazgató, jogi író. Moson vm.-i alispán, majd királyi jogügyig. és koronai ügyész volt. A perjogi gyakorlatról írott munkáját – más forrásanyag hiányában – utóbb mint szokásjogi gyűjteményt a Corpus juris kiadásaihoz csatolták. A kor eljárási gyakorlatának ma is fontos forrása. A Hármaskönyvben található ellentmondásokról írott könyve szintén időtálló munka volt. – M. Directio methodica processus judiciarii juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (Tyrnaviae, 1619, magyarul Kászoni János fordításában Rövid igazgatás címmel jelent meg, Gyulafehérvár, 1647); Centuria centarum contrarietatum… Tripartito (Tyrnaviae, 1619, 1848-ban Kassay Adolf fordította magyarra).