Kezdőlap

Klár János (Szakoly, 1906. jún. 6.Bp., 1972. jan. 28.): közgazdász, a közgazdaságtudományok doktora (1971). Középiskolás korában orsz. tanulmányi versenyt nyert. A hallei tudományegy. természettudományi karán mezőgazdasági vegyészi oklevelet szerzett (1927). A szegedi tudományegy. jogi karán jogi oklevelet szerzett. Visszament Halleba, ahol Gustav Hertz mellett tanársegéd az egy. fizíkai tanszékén (1929–30), majd Koblenzben, később Breslauban (ma Wrocław) gyakornok a villamosműveknél. 1932-ben hazajött Mo.-ra és a Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára cégnél lett műszaki vezető, ig. (1946–47). 1946-ban a műszaki egy. közgazdaságtudományi karán magántanár lett. 1950-ig a közgazdaságtudományi egy.-en ny. rk. tanárként oktatott s az Anyag- és Energiagazdasági Intézet ig.-ja volt. 1950-ben a műszaki egy. Mechanikai-technológiai Intézetének tudományos munkatársa. Emellett a Lenin Intézetben a műszaki orosz, az Idegen Nyelvek Főisk.-ján a műszaki német és angol nyelv előadója, 1956-tól a műszaki egy. lapjának, a Periodica Polytechnicának szerk.-je. Hatáskörébe tartozott a vegyészmérnöki karon folyó ipargazdaságtani és üzemgazdaságtani oktatás, valamint a vegyipari gazdasági-mérnökképzés megszervezése és irányítása. Ipargazdaságtan tárgykörben az ipari kutatások hatékonyságának kérdéseivel foglalkozott, mind elméleti, mind gyakorlati kutatási eredményei jelentősek voltak. Az 1964-ben megindított Műszaki Értelmező Szótár sorozat szerk.-je. Élete végén a tudományos kutatások szervezési és hatékonysági problémáival, ezen belül a tudományos prognosztika hatékonyságának és lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozott. A Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának választott tagja, az Orsz. Béketanács tudományos bizottságának titkára volt. – F. m. A villamos áramárképzés alapelemei (Jánosi Bélával, Bp., 1935); A villamos energiagazdálkodás jelenlegi helyzete és jövőbeni feladatai (Bp., 1946); A magyar energiagazdálkodás közgazdasági jelentősége (Bp., 1946); Műszaki tudományos terminológiánk alakulása és fejlesztésének főbb kérdései (Kovalovszky Miklóssal, Bp., 1955); Energiahordozóink és a hazai vízerőhasznosítás (Bp., 1959); Az ipari kutatás gazdasági kérdései (Bp., 1963); A kutatásgazdaságosság és mérési módszerei (Bp., 1966); A tudomány néhány elméleti kérdése (társszerzőkkel, Bp., 1970). – Irod. Szabadváry Ferenc: Prof. János Klár (Periodica Polytechnica, Chemical Engineering, 1973. No. 1.); Harsányi István: Dr. K. J. (Jövő Mérnöke, 1973. febr. 5.).