Kezdőlap

Klatt Virgil (Pozsony, 1850Pozsony, 1933): fizikus. Tanulmányait a bécsi tudományegy.-en végezte, majd szülővárosában a főreálisk. matematika- és fizikatanára lett. Mint pedagógus a politechnikai oktatás egyik előfutára: a fizikai szertárral kapcsolatban kísérleti tanműhelyt szervezett. Kutatásai során előbb színképelemzéssel és a rezonanciával foglalkozott, majd érdeklődése a fotolumineszcencia jelensége felé fordult. Ezzel kapcsolatos tanulmányait 1889-től kezdve közölte. Ő hívta fel a problémára tanítványa, Lénárd Fülöp figyelmét is, aki a fotolumineszcencia világhírű Nobel-díjas tudósa lett. Lénárd Fülöppel együtt végzett kutatásaikról számos közös tanulmányban számoltak be. – Irod. Bugyi Balázs: Megemlékezés a fotolumineszcencia felfedezőjéről, K. V.-ről (Term. tud. Közl., 1962. 12. sz.).