Kezdőlap

Klein Mihály (Merény, 1712. szept. 14.Pozsony, 1782. márc. 12.): természetkutató, ev. lelkész. Teológiai tanulmányait Eperjesen, Pozsonyban és Halléban végezte, a jénai egy.-en 1733-ban a téli félévet hallgatta. Visszatérve Bártfán, Körmöcbányán, majd Pozsonyban volt lelkész. Sokoldalú irodalmi működést fejtett ki; tagja volt több külföldi tudományos társaságnak. Több munkája kéziratban maradt. – M. Die Rechnungstabellen (Pressburg, 1751); Sammlung merkwürdigster Naturseltenheiten des Königreichs Ungarn (Pressburg–Leipzig, 1778). – Irod. Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországon (Pest, 1849).