Kezdőlap

Klement János Mihály (Besztercebánya, 1669. jún. 7.Berlin, 1720. ápr. 18.): diplomata. Az Odera-frankfurti egy.-en tanult, 1707-ben a Danckában tartózkodó Rákócziné kamarása. 1708. szept.-től Rákóczi megbízottja a porosz udvarban, majd 1709-ben a holland kormánynál és Marlborough hg.-nél. 1710 őszétől hollandiai rezidens. 1712-ben Rákóczi megbízottjaként jelen volt az utrechti béketárgyalásokon. A fejedelem egyik legjobb diplomatája volt. A hollandiai császári követ rábeszélésére 1714-ben felajánlkozott a bécsi udvarnak. 1715-ben kiszolgáltatta Rákóczival folytatott diplomáciai levelezését és titkos ágensként a császár szolgálatába állt. 1718-ban Szászo.-nak is felajánlkozott, majd a porosz udvarhoz fordult, s a királynak „feltárta”, hogyan akarja őt Savoyai Eugén megöletni. Már majdnem nemzetközi diplomáciai bonyodalom keletkezctt, amikor szélhámosságai lelepleződtek. Berlinben bíróság elé állították és másféléves per után kivégezték. – M. Actenstücke zur Geschichte F. Rákóczys… aus den Papieren J. M. K. (Kiadta: J. Fiedler, Bécs, 1858). – Irod. Szalay László: K. J. M. (Századok, 1870); Friedeberg, H. v.: Der Kriminalprozess wider den Ungarn M. v. K. (Historische Zeitschr., 1889).