Kezdőlap

Klempa Sándor Károly (Graz, 1898. máj. 7.Graz, 1985. dec. 19.): r. k. főpap, premontrei szerzetes, irodalomtörténész, zenei szakíró. 1922-ben Győrben szentelték pappá. Hittudományi tanulmányait Jászóvárott és a bp.-i tudományegy. hittudományi karán végezte. 1922-től 1950-ig a premontrei gimn. tanára Keszthelyen. 1933-1952 között a Helikon Könyvtár ig.-ja. 1950-51-ben káplán Igalban, 1951-55-ben plébános Türjén, 1955-től 1982-ig Zalaszentgróton. 1955-ben esperes volt. 1957-ben plébániáját megtartva püspöki irodaig. 1957-59-ben püspöki helynök, 1959-1972 között apostoli kormányzó Veszprémben. 1972-ben bazai c. püspök lett. Irodalomtörténeti tanulmányaiban főként a német-m. és a spanyol-m. kulturális kapcsolatokkal foglalkozott. Zenetörténészként elsősorban Goldmark és Mozart munkásságát kutatta. – F. m. Goldmark, az ember (Keszthely, 1930); A keszthelyi Festetics Könyvtár (Keszthely, 1938); Az eucharisztikus dráma (Auto sacramental) (Keszthely, 1938); A keszthelyi Festetics Könyvtár 1500-ig terjedő ősnyomtatványai (Keszthely, 1939); Kereszténység és tragikum (Keszthely, 1943). – Irod. K. S. püspöktől búcsúzunk (Új Ember, 1986. jan. 12.)