Kezdőlap

Klimó György (Lopassó, 1710. ápr. 4.Pécs, 1777. máj. 2.): r. k. püspök, a korabeli tudomány és irodalom pártfogója. Jobbágyszármazású volt. 1733-ban szentelték pappá, röviddel utána Klobusiczky kalocsai érsek titkára lett. 1740-ben pozsonyi, 1741-ben esztergomi kanonok és nyitrai főesperes. 1747-től előadó a kancellárián. 1751-től pécsi megyéspüspök. Tizenötezer kötettel gyarapította a püspöki könyvtárat (Klimó-könyvtár), sok, a m. történelemre vonatkozó oklevelet szerzett meg, numizmatikai gyűjteményt, csillagvizsgálót létesített a könyvtár mellett. Mo.-on ő tette elsőnek nyilvánossá könyvtárát (1774), amely ma a pécsi egyetemi könyvtár alapja. Tolna és Baranya vm. főispánja, 1775-től Verőce adminisztrátora. – M. Epistola pastoralis (Pozsony, 1762); Edictum episcopi Quinque-Ecclesiensis (H. n., 1771). – Irod. Horváth Margit: K. püspök könyvtáralapítása (Pécs, 1932); Liber Margit: K. püspök, mint maecenas (Pécs, 1933); Hernády Ferenc: A pécsi K.-könyvtár múltjából (Magy. Könyszle, 1959).